Vol.12, No1, 2012, str. 53–57
UDK  620.17: 669.14-427

MKE SIMULACIJA MONO LISNATE OPRUGE I PROCENA VEKA ZAMORA

Predrag Borković, Borivoj Šuštaršič, Vojteh Leskovšek, Borut Žužek, Bojan Podgornik, Milan Malešević

Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, predrag.borkovic@imt.si

Izvod

Određivanje veka zamaranja komponente, koji se dobija ispitivanjem u realnim dimenzijama, je dugotrajan i skup poduhvat. Stoga je predviđanje veka zamaranja datog dela primenom metode konačnih elemenata (MKE) čest postupak u projektovanju komponente. Ova procena se sastoji iz: napona, opterećenja i ponašanja čvrstoće materijala komponente. Kao ulazna veličina za osobine materijala, definisane su S/N krive, zasnovane na rezultatima ispitivanja. Ispitivanja zamorom na zarezanim, kao i na epruvetama bez zareza pod pritisno-zateznim opterećenjem se izvode u cilju dobijanja S/N krivih za ispitivani čelik za opruge. Pripremljene su dve grupe epruveta: podužna i poprečna, u odnosu na pravac valjanja, i to sa izborom po dve različite temperature otpuštanja. Takođe je dato poređenje rezultata MKE simulacije sa rezultatima ispitivanja za realnu geometriju opruge.

Ključne reči: čelik za opruge, lisnata opruga, S/N krive, dinamička čvrstoća, MKE simulacija

rad u celosti (322 KB)