Vol.12, No1, 2012, str. 31–34
UDK  539.42

PRIMENA KONCEPTA PROCURIVANJA PRE LOMA NA POSUDU POD PRITISKOM - PROCENA ELASTO-PLASTIČNOG OTVARANJA POLU-ELIPTIČNE PROLAZNE PRSLINE

Nenad Gubeljak1, Jožef Predan1, Dražan Kozak2

1)University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia, nenad.gubeljak@uni-mb.si

2)Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Slavonski Brod, Croatia

Izvod

U radu su predstavljene metode za procenu otvaranja polueliptične prolazne prsline (COD) za analizu curenja-pre-loma kod posude pod pritiskom. Obično se predlažu metode na bazi pristupa GE/ EPRI ili primenom referentnog napona i J integrala kao faktora intenziteta napona (SIF) oko vrha prsline. Proračun J integrala daje vrednosti SIF u svakom čvoru mreže u okolini vrha prsline, gde se vrednosti menjaju od površine sredine preseka materijala u zavisnosti od osobina materijala. Vrednosti COD su manje osetljive na rastojanje od vrha prsline i na osobinu materijala. Dat je inženjerski pristup za proračun J integrala primenom COD i podataka napon-deformacija. Vrednosti COD su proporcionalne dužini površine polueliptične prolazne prsline locirane u zidu posude pod pritiskom.

Ključne reči: polueliptična prolazna prslina, pomeranje otvaranjem prsline, GE/EPRI pristup, analiza curenja-pre-loma, pristup referentnim naponom

rad u celosti (1046 kB)