Vol.11, No1, 2011, str. 27-34
UDK 620.17 : 669.15

DINAMIČKA ČVRSTOĆA I OSOBINE MIKROSTRUKTURE ČELIKA ZA OPRUGE

B. Šuštaršič1, P. Borković1, Wifried Echlseder2, G. Gerstmayr2, A. Javidi2, B. Senčič3

1) Institut za metale i tehnologiju, Ljubljana, Slovenija

2) Institut za mašinstvo, Leoben, Austrija

3) Štore Steel, Štore, Slovenija

Izvod

Poznavanje lokalnih dinamičkih osobina čelika, kao i lokalnih uslova opterećenja je neophodno za analizu zamaranja i procenu veka komponenata od čelika za opruge. U našem slučaju od velikog značaja su jednolisnate i dvolisnate opruge karakteristične geometrije, napravljene od 51CrV4 čelika za opruge, proizvedenog u slovenačkoj fabrici čelika „Štore Steel“. Dinamička čvrstoća izabranog čelika je određena na dva načina zamaranja za dva različita uslova termičke obrade i za dva krajnja pravca segregacija legirajućih elemenata. Izvedeno je određivanje mikrostrukture izabranog čelika kao i fraktografska ispitivanja površine loma. Rezultati dobijeni zamaranjem čelika za opruge omogućavaju procenu veka zamaranja čelika upotrebom koncepta lokalnog naponskog gradijenta.

Ključne reči: čelik za opruge, S-N krive, dinamička čvrstoća, uticaj zareza, mikrostruktura

rad u celosti (494 kB)