Vol.10, No2, 2010, str. 125-128
UDK  621.746.6.019 : 669

PRORAČUN DUBINE UNUTRAŠNJE ŠUPLJINE KOJA POTIČE OD SKUPLJANJA RASTOPA METALA

Rositsa Gavrilova1, Valentin Manolov2

1) Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija

2) Institut za nauku o metalima Academije A. Balevski-BAS

Izvod

U ovom radu urađena je procena primenjenih tehnoloških poboljšanja u procesu kristalizacije metala. Istražene su ulivne čaše (dodaci odlivka) ingota metala težine 10 kg, proizvedeni u pogonima Layboud Heraeus. Otkrivene su greške koje nastaju pri kristalizaciji. Izvedeni su proračuni koji uzimaju dubinu šupljine unutar dodataka ulivnih čaša odlivka, veličinu čvrstog metala u ingotu i od ulivnih čaša, kao i srednji radijus, rm, slobodne površine, S, tečnog metala unutar dodataka od ulivnih čaša, u zavisnosti od vremena kristalizacije.

Ključne reči: rastop metala, kristalizacija, ulivne čaše, greške, proračun

rad u celosti (185 kB)