Vol.10, No2, 2010, str. 111-116
UDK  620.179.15 : 621.746.32

DIJAGNOSTIKA VATROSTALNE OBLOGE LIVAČKOG LONCA NA BAZI MODELA

Emil Mihailov, Venko Petkov

Univerzitet hemijske tehnologije i metalurgije, Fakultet metalurgije i nauke o materijalima, Sofija, Bugarska

Izvod

Poznavanje stanja i osobina vatrostalne cigle na krovu i zidu (ozid) je od velikog značaja kod procene stabilnosti i integriteta peći. Ispitivanje bez razaranja i praćenje vatrostalne obloge pružilo bi veću sigurnost, produžilo radni vek posuda, omogućilo bi kontrolisano održavanje i povećalo proizvodnju. Temperatura površine opreme se pokazuje kao pouzdani indikator stanja vatrostalnosti obloge.

Infracrvene kamere su odlično rešenje za beskontaktno praćenje u toku rada. Vizuelna ocena, termičko modeliranje na bazi očitavanja termoparova, matematičke simulacije i infracrvena termografija se koriste za procenu debljine izolacije. Metode ispitivanja bez razaranja su preporučene metode kojima se dobija detaljan uvid u stanje postojećih konstrukcija.

Kao korak ka realizovanju procedura u predviđanju održavanja visokotemperaturske opreme, izvedeno je matematičko modeliranje prenosa toplote u vatrostalnim oblogama. Primenjen je numerički model za predviđanje temperaturskih polja u zidu u uslovima rada, u zavisnosti od istrošenosti debljine i korišćenih materijala. Proračunata temperaturska polja obloge u kombinaciji sa rezultatima izmerenih temperatura se mogu upotrebiti za analizu brzine trošenja opreme.

Ključne reči: vatrostalne obloge livačkog lonca, infracrvena termografija, termičko modeliranje, numeričko modeliranje, radni vek

rad u celosti (301 kB)