Vol.10, No2, 2010, str. 95-101
UDK  621.643.038 :  665.61 532.542

ZNAČAJ SIGURNOSTI NAFTOVODA RADI SMANJENJA OŠTEĆENJE CEVOVODA

Yassine Haj Kacem1, Taieb Haj Ezzeddine1, Guy Pluvinage2

1) UMF, Nacionalna škola inženjera Sfas, Tunis

2) LFM, Nacionalna škola inženjera u Mecu, Francuska

Izvod

U ovom radu je predstavljen model za predviđanje pritiska i brzine u naftovodnoj mreži francusko-tunižanske kompanije. Ova naftna kompanija proizvodi zapaljivu smešu prirodnog gasa, nafte i vode. Radi zaštite naftovoda, kompanija je ograničila najveću brzinu pri transportovanju ovih protočnih fluida na 6 m/s. Kada brzina postane veoma bitna, sile trenja mogu izazvati paljenje ovih protočnih fluida. Glavni ciljevi sadašnje studije sastoje se u verifikovanju ovog uslova. Naftovodna mreža FTOC je vrlo složena sastavljena iz međusobno povezanih cevovoda koje formiraju nekoliko petlji ili kola. Da bi se verifikovao uslov sigurnosti, razvijen je računarski program u FORTRAN-u koji se zasniva na Hardy-Cross metodu. Program određuje veličine u mreži (pražnjenje, brzina, pritisak, gubitak) za stacionarno strujanje. Rezultati proračuna su analizirani i rešenja su predložena za zadovoljavajuću sigurnost mreže.

Ključne reči: mreža naftovoda, analiza sigurnosti, Hardy Cross metod

rad u celosti (434 kB)