Vol.10, No2, 2010, str. 149-152
UDK  620.179.17 : 669.15  669.15 : 539.431

PARAMETRI INICIJACIJE ZAMORA U PRISUSTVU VODONIKA

J. Capelle, J. Gilgert, G. Pluvinage

ENIM-UPVM, Mec, Francuska

Izvod

Otpornost na inicijaciju zamora je određena za čelik API 5L X52 za cevi za gasovode primenom epruveta lučnog crepa (RT) i akustične emisije za utvrđivanje inicijacije zamora. Upoređeni su rezultati za epruvete netretirane i elektrolitički zasićene vodonikom. Posle vodonične krtosti vreme za inicijaciju zamora smanjeno je za 3 puta. Kao parametar za proces inicijacije zamora je primenjen (NSI) faktor intenziteta napona u zarezu. Kako je vodonik lokalizovan u zoni visokog hidrostatičkog pritiska, definicije lokalnog efektivnog napona i rastojanja su modifikovane zbog prisustva vodonika, što je objašnjeno pojavom plastično-krtog prelaska zbog uticaja vodonika.

Ključne reči: otpornost prema inicijaciji zamora, API 5L X52 čelik, faktor intenziteta napona u zarezu (NSI)

rad u celosti (271 kB)