Vol.9, No3, 2009, str. 157-164
UDK 620.17:669.15-194.2,  620.17:621.791.05

OCENA INTEGRITETA ZAVARENOG SPOJA HSLA ČELIKA RAZLIČITE ČVRSTOĆE OSNOVNOG METALA I METALA ŠAVA

Nenad Gubeljak, Jože Predan, Inoslav Rak 1

Dražan Kozak 2

1) Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija

2) Mašinski fakultet, Slavonski Brod, Univerziteta u Osijeku, Hrvatska

Izvod

Aktuelna je potreba da se na nizu slučajeva pokaže važenje procedure za ocenu grešaka prema nedavno razvijenoj „Proceduri za ocenu integriteta konstrukcija“ (SINTAP). U ovom članku se razmatra primena opcije SINTAP mismečing (nivo II) na višeprolazni zavareni spoj niskolegiranog čelika visoke čvrstoće (HSLA). Ponašanje pri lomu je određeno korišćenjem CTOD epruveta za savijanje sa površinskim i prolaznim zarezom u sredini metala šava izvedenog u X žlebu. Uticaj mismečinga (M) u čvrstoći osnovnog metala i metala šava i širine šava (2H) treba uzeti u obzir u mismečing opciji procedure SINTAP, ako je M > 1,1. U proceduri SINTAP se pri proračunu graničnog opterećenja koristi minimalna širina metala šava oblika sa prolaznom i površinskom prslinom. Konfiguraciju sa površinskom prslinom za savijanje treba mnogo detaljnije razmatrati pri oceni procedurom SINTAP. Procedura SINTAP je sprovedena analizom predviđenih i eksperimentalno dobijenih početnih opterećenja za stabilni rast prsline i određivanjem veličine opterećenja koje može preneti štap opterećen na savijanje.

Ključne reči: HSLA čelik, zavareni spoj, mismečing, osnovni metal, metal šava, faktor intenziteta napona, otvaranje prsline, ocena integriteta konstrukcije

rad u celosti (269 kB)