Vol.9, No2, 2009, str. 71-87
UDK 629.735.018.4

ISTRAŽIVANJE U NACIONALNOJ VAZDUHOPLOVNOJ LABORATORIJI (NLR) ZNAČAJNIH EKSPLOATACIJSKIH OTKAZA VAZDUHOPLOVA

Russell Wanhill

National Aerospace Laboratory NLR, Amsterdam, the Netherlands

Izvod

Dat je pregled više značajnih eksploatacijskih otkaza vazduhoplova i njihovih motora koji su istraživani u NLR od sredine 70-tih godina. Ovi su otkazi izabrani delom zbog toga da bi se istaklo potrebno znanje stručnjaka za utvrđivanje fizičkih uzroka otkaza, ali je pažnja usmerena i na širi aspekt sigurnosti konstrukcija i sprečavanje novih otkaza. Izabrani otkazi su: lopatice rotora helikoptera Sikorski S-61N (1974); lopatice turbine Dženeral Elektrik CF6-50 G40 (1977-9); lopatice propelera Aero Traktor AT-301 (1987); uške repa helikoptera Aerospasial Aluet III (1990); osovinica poluge Dženeral Dajnamiks F-16 / Prat & Vitni F100-PW-220 RCVV (1992); Boeing 747-258F pad motora zbog otkaza pilona krila (1992); glavčine rotora helikoptera Vestland Links SH14D (1998).

Ključne reči: vazduhoplov, otkaz u eksploataciji, zamor, otkaz

rad u celosti (2,01 MB)