Vol.7, No3, 2007, str. 187-194
UDK 620.179: 621.18

POČETNO STANJE NAPONA CEVI KOTLA ZA OCENU INTEGRITETA KONSTRUKCIJE

Jano Kurai 1

Zijah Burzić 2

Nikola Garić 3

Milorad Zrilić 4

Boško Aleksić 5

1 HIP Petrohemija, Pančevo

2 Vojnotehnički institut, Beograd

3 NIS Petrol, Novi Sad

4 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

5 CertLab, Pančevo

Izvod

Zbog uočenih nedostataka zahtevana su dodatna ispitivanja radi provere stanja napona i deformacija pri prijemu novog kotla. Zaostali naponi su izmereni metodom bušenja rupa u kritičnim zonama doboša kotla i oštećenih cevi. Promena stanja za vreme i posle probnog ispitivanja vodenim pritiskom je praćena mernim trakama i akustičnom emisijom. Na taj način je utvrđeno početno (nulto) stanje napona kotla pre puštanja u rad.

Početni nivo zaostalih napona (39% do 44% napona tečenja) je posle ispitivanja pritiskom smanjen na 32%, kao posledica preraspodele napona. Naponi proračunati na osnovu izmerenih deformacija su elastični, manji od 99,3 MPa na dobošu kotla i od 66 MPa na kritičnoj cevi 52. Merenja akustične emisije su to potvrdila.

Izvršena ispitivanja i analize pokazala su da se kotao može primiti kao podoban za upotrebu. U toku eksploatacije stanje kotla se može proceniti poređenjem sa početnim stanjem napona.

Ključne reči: parni kotao, greške, eksperiment, stanje napona, podobnost za upotrebu

rad u celosti (509 kB)