Vol.7, No3, 2007, str. 167-176
UDK 007: 624.012: 004

INFORMACIONO TEHNOLOŠKI STANDARDI I VEK KONSTRUKCIJE U GRAĐEVINARSTVU

Igor Svetel

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija

Izvod

Rad opisuje informaciono tehnološke standarde koji se nalaze u osnovi modela podataka sa pretenzijom da postane internacionalni standard za elektronski model građevine kao zamena za danas korišćenu klasičnu papirnu dokumentaciju. Prikazane tehnologije su: objektno orijentisano modelovanje, proširivi jezik za označavanje (XML), osnovne industrijske klase (IFC) i informaciono modelovanje zgrade (BIM). Opisani model omogućava objedinjeni prikaz svih informacija potrebnih za ocenu veka konstrukcija u građevinarstvu i interoperabilnost među inženjerskim disciplinama uključenim u taj proces.

Ključne reči: objektno orijentisano modelovanje, interoperabilnost, proširivi jezik za označavanje (XML), osnovne industrijske klase (IFC), informaciono modelovanje zgrade (BIM)

rad u celosti (872 kB)