Vol.3, No2, 2003, str. 73-83
UD
K 620.178.7:621.791.052

ANALIZA UTICAJA GEOMETRIJE I HETEROGENOSTI

ZAVARENOG SPOJA NA PONAŠANJE ŠARPI EPRUVETE

Miloš Dobrojević

Aleksandar Sedmak

Emhamed Argob

Olivera Popović

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija i Crna Gora

Izvod

U radu je analiziran uticaj geometrije (oblik zareza, dimenzije epruvete) i heterogenosti materijala (mismečing zavarenog spoja) na ponašanje Šarpi epruvete. Pimenjena je dvo- i trodimenzionalna naponska analiza metodom konačnih elemenata (MKE) za rešavanje ovog problema, čime je dobijen raspored naponskih polja i plastične deformacije u epruveti i prikazano njeno ponašanje.

Ključne reči: heterogenost zavarenog spoja, mečing efekt, metoda konacnih elemenata, naponska analiza, standardno Šarpi ispitivanje, Šarpi epruveta malih dimenzija

rad u celosti (1.2 MB)