Vol.3, No2, 2003, str. 65-71
UD
K 620.169.1:669.15-194.2

ISPITIVANJE PRITISKOM KAO UZROČNIK POJAVE PRSLINA KOD

OPREME POD PRITISKOM U EKSPLOATACIJI

Jano Kurai 1

Boško Aleksić 2

1 CertLab.Co, Pančevo, Srbija i Crna Gora

2 HIP Azotara KKOM, Pančevo, Srbija i Crna Gora

Izvod

U radu su analizirani rezultati višegodišnjih ispitivanja posuda pod pritiskom, a naročito sfernih rezervoara izrađenih od sitnozrnih - mikrolegiranih čelika. Posebna pažnja je posvećena nalazima koji potvrđuju da višekratno ispitivanje hladnim vodenim pritiskom opreme u eksploataciji može biti uzročnih pojave prslina, a naročito ako je ispitni pritisak jednak onom koji je propisan za novu opremu.

Posebni zaključci nisu izvedeni, jer je namena rada da Komisiji DIVK za ispitivanje probnim pritiskom pruži podatke, koji će omogućiti izradu preporuka za kontrolu i prijem opreme u toku eksploatacije i posle popravke.

Ključne reči: oprema pod pritiskom, evropska direktiva, probno ispitivanje pritiskom, integritet konstrukcije

rad u celosti (479 kB)