Vol.1, No2, 2001, str. 91-96
UD
K 539.4.019.3

PRORAČUN PARAMETARA MEHANIKE LOMA ZA POVRŠINSKE PRSLINE

PRIMENOM MODELA NIZA OPRUGA

Vujadin Aleksić 1

Aleksandar Sedmak 2

Miodrag Arsić 1

Zlatan.Milutinović 1

1 GOŠA Institut, M.Rakića 35, Beograd

2 Mašinski fakultet, 27. marta 80, Beograd

Izvod

Prikazan je proračun parametara mehanike loma za površinsku prslinu primenom modela niza opruga. Korišćena je Kingova metoda za određivanja otvaranja usta i vrha prsline, na osnovu čega je određen i J integral za idealno plastične materijale. Ukazano je na neke probleme u primeni ove metoda i moguće modifikacije za njihovo prevazilaženje. Takođe je ukazano i na mogućnosti rešavanja problema kao što su zaostali naponi i geometrijske nepravilnosti, koji mogu značajno da utiču na ponašanje zavarenih spojeva.

Ključne reči: model niza opruga, površinske prsline, dagdejlov model, sila rasta prsline

rad u celosti (581 kB)