Vol.1, No1, 2001, str. 57-59
UD
K 665.6.048.3.004.69

PRISTUP SANACIJI PEĆI SERIJE 300 U NIS - RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

Boško Aleksić 1

Aleksandar Bređan, Jano Kurai, Dragan Mišić 2

1 DP "HIP-Azotara" - Pančevo

2 NIS - RNP, Spoljnostarčevačka bb, Pančevo

Izvod

Nakon bombardovanja, konstrukcija peći postrojenja platforminga oznake BA-301 do BA-304 je sanirana i zamenjene su cevi u pećima serije 300. Na osnovu radnog procesa, materijala ugrađenih cevi i korozionih procesa, kao i rezultata ispitivanja razaranjem i bez razaranja ugrađene su cevi koje su bile u eksploataciji do 1997, kada su zamenjene novim, s tim da je na cevima u peći izveden sučeono zavareni spoj. Ispitivanjem bez razaranja uzeti su "nulti" podaci za kasnija ispitivanja i utvrđivanje integriteta i veka peći.

Ključne reči: bombardovanje, peć, cev, ispitivanje bez razaranja, zavarivanje, korozija

rad u celosti (248 kB)