Vol.1, No1, 2001, str. 41-46
UD
K 66.023.004.069:519.78

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG REŠENJA SANACIJE REAKTORA DC-303

Taško Maneski, Rastko Čukić

Mašinski fakultet, Beograd

Izvod

Izbor najpovoljnijeg rešenja sanacije reaktora DC-303 zahtevao je detaljnu naponsku i deformacijsku analizu, primenom metode konačnih elemenata. Proračun je izveden po sistemu korak po korak postepenim usložavanjem početnog modela sa neprekidnim praćenjem dobijenih rezultata. Razmatrani su svi relevantni uticaji. Dat je predlog za najpovoljnije rešenje sanacije reaktora, kao i predlog za eksperimentalnu proveru napona pri hidro testu.

Ključne reči: sanacija, metoda konačnih elemenata, modeliranje

rad u celosti (730 kB)