Vol.1, No1, 2001, str. 35-40
UD
K 620.1:[621.642.3:665.6

PRISTUP DIJAGNOSTICI I SANACIJI OŠTEĆENJA IZAZVANIH UDAROM GELERA U CILINDRIČNI REZERVOAR ZA PROPAN BUTAN

Jano Kurai, Aleksandar Bređan 1

Zijah Burzić 2

Boško Aleksić 3

Aleksandar Sedmak 4

1 NIS-RNP, Služba kontrole, Pančevo

2 Vojnotehnički institut VJ, Žarkovo

3 HIP-Azotara, KKOM, Pančevo

4 Mašinski fakultet, Beograd

Izvod

Za dijagnostiku cilindričnih rezervoara nakon bombardovanja postrojenja NIS RNP neophodan preduslov su bila ispitivanja bez razaranja, radi ocene opšteg stanja rezervoara i izbora kritičnih mesta. Za ocenu potrebe za sanacijom, izbor načina sanacije i ocenu integriteta nakon sanacije, na izabranim mestima praćeno je deformacijsko i naponsko stanje u toku probe hladnim vodenim pritiskom aktivnim IBR metodama. Sličan pristup, ispitivanjem bez razaranja i razaranjem, primenjen je pri kvalifikaciji postupka zavarivanja i pri sanaciji rezervoara.

Ključne reči: cilindrični rezervoari, oštećenja, sanacija, deformacijsko i naponsko stanje

rad u celosti (1,33 MB)