Vol.1, No1, 2001, str. 19-22
UD
K 665.6:013:620.16   665.6.013.004.58

ZAHTEVI, PRAKSA I DILEME PRI TEHNIČKOMI NADZORU NAD OPREMOM U EKSPLOATACIJI

Aleksandar Bređan, Jano Kurai

NIS-RNP, Spoljnostarčevačka bb, Pančevo

Izvod

Zakonom o standardizaciji, oprema pod pritiskom svrstana je u specifičnu opremu i za nju je propisan obavezan tehnički nadzor. U obnovi postrojenja NIS-RNP posle NATO bombardovanja korišćen je u svim segmentima (kontrolisanje i dijagnostika, projektno rešenje za sanaciju, kontrolisanje u toku i posle sanacije) prilaz, koji je definisan u važećoj zakonskoj regulativi.

Ključne reči: zakon o standardizaciji, tehnički nadzor, ispitivanje bez razaranja, zavarivanje

rad u celosti (295 kB)