Vol.1, No1, 2001, str. 13-17
UD
K 725.4.025.4:665.6 (497.113)   665.6.013:69.059.25

OBNOVA RAZRUŠENIH POSTROJENJA RAFINERIJE NAFTE PANČEVO

Nikola Garić, Jano Kurai

NIS – RNP, Spoljnostarčevačka bb, Pančevo

Izvod

Odmah nakon obezbeđenja najosnovnijih životnih uslova posle NATO bombardovanja postrojenja NIS-RNP, izrađen je Program obnove, koji je odobren od strane NIS. Ovaj Program je realizovan uspešno kako sa aspekta kvaliteta izvedenih radova tako i u odnosu na ambiciozno postavljene rokove, čime su već krajem 1999 (I faza), odnosno, krajem 2000. god. (II faza), stvoreni uslovi za pokretanje, odnosno potpuno obnavljanje proizvodnje. Sa praktično svih tehničkih i organizacionih aspekata, aktivnosti opisane u ovom referatu predstavljaju svojevrstan poduhvat kako NIS-RNP tako i stotinak firmi-izvođača iz metaloprerađivačkog i građevinskog kompleksa.

Ključne reči: bombardovanje, postrojenja rafinerije, program obnove, održavanje, sanacija, kvalitet

rad u celosti (329 kB)