ICSI2021 Print
Monday, 15 November 2021 19:26

Poštovani članovi DIVK,

 

Prezentacije sa ICSI2021 konferencije su postavljene na YouTube kanal. Možete ih pogledati na sledećoj adresi:

https://www.youtube.com/channel/UCkFKIHlNJyPAj-vOzXRp9VA

 

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus